ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM
Bu standart  bir kuruluşun sorumlu olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine  ve uygulamasına imkan veren ve çevre yönetim sistemi için  gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkındaki bilgileri kapsar.Firmanın kontrol altında tutabildiği ve etkilediği çevre boyutlarına uygulanır.Standart kendisi çevre performans kriterlerini tespit etmez.

Bu standardın genel amacı çevrenin kirlenmesini önlemek ve korunmasını desteklemektir.
Bu standardı benimseyen bir firma  çevre ile ilgili taahütlerini gerçekleştirmek için bir politika oluşturur ,destekler yönde ,amaçlarını ve hedeflerini belirler ve süreçlerini oluşturarak bu standart'ın şartlarına uyumunu  göstermiş olur.Standart ,firmanın Çevre boyutlarının yönetilmesinde rehberlik eder ve çevre  performanslarının sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistematiği sağlar.

ISO 14001:2004 Standart'ın tarihi gelişimi

1973'de Avrupa birliği ilkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu önlemleri uygulamaya koymak için)

1992'de BS 7750 standardı

1992'de Rio Deklarasyonu

1993'de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur .

1994 TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)

1996'da ISO 14001 standardı yayımlandı

Eylül 2015 ISO 14001:2015 geçerli olan versiyonu

 


© 2007-2008 Maksimaks Eğitim-Danışmanlık-Denetim Mühendislik Hizmetleri Her Hakki Saklidir. Web Tasarımı: Teknet Tasarım Bugün :60 IP Adresiniz | 3.80.60.248