Danışmanlık ve Mentörlük

YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMU VE MEVCUT SİSTEMLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Yönetim Sistemlerinin Etkinleştirilmesi

Daha önce kurulmuş mevcut sisteminiz şu anda etkin olarak uygulanmamaktadır. Başlangıçta düşündüğünüz istediğiniz ve belirlediğiniz hedeflerden her geçen gün daha da uzaklaşıyorsunuz, siteminizi etkin kılmak yolu ile beklentilerinizi tam olarak karşılayan sistem haline getirilmesi,Sitemleriniz ayrı, ayrı, gerekse entegre olarak kuruluşunuza sağladığı katma değer ve standartların gerekleri acısından incelenir.İlgili standartlar da referans alınarak iyileştirme planı hazırlanır ve eylem adımları gerçekleştirilir. Gerekli iyileştirmeler ve etkinleştirmeler yapılarak sisteminizin performansı arttırılır.

Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu

Kuruluşlar için olmazsa olmaz rekabet kriteri olan kaliteye ulaştıracak, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, oluşturulması çok önemli ve ciddi bir iştir. Kalıcılığınızın ve geleceğinizin temelini oluşturan KYS Sistemlerinizi kurarken Maksimaks işin gerektirdiği ciddiyette ve yoğunlukta işle ilgilenir.
Değişimin kaçınılmaz sonucunu pozitif yönde kendi lehinize sürekli gelişmeye ve sürekli gelişmeyi kalite konusunda da yakalamanızda kuruluşları desteklemek, hizmet verirken gelişmek ve geliştirmek ilkesi ile hareket eder. Siz müşterilerimin ihtiyaç duyduğu uzmanlığımız olan sistem kurma, beklentilerinizi en üst düzeyde karşılayacak hizmetleri, güven esasına bağlı kalarak,en üst seviyede sunmayı ilke edinmiştir.Maksimaks kuruluşun kendine özgü yapısını ve farklılıklarını içinde bulunduğu sektör ve kurum kimliğini dikkate alarak çalışır.Bu anlayışla farklı sektörlere ve farklı kültür ve kimlikteki firmaların gelecek inşalarına yönelik olarak sistemlerini kurar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,İş yerinde, iş ortamında, üretim gerçekleştirirken veya hizmet sunarken yapılan faaliyetlere bağlı olarak, oluşan ve oluşabilecek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş yerlerinde bir tehlike ve güvenlik bilincinin oluşmasını amaçlar. Çalışanların ve ilgili tarafların içinde bulunduğu risklerin yok edilmesini ve/veya mevzuatlarla belirlenmiş sınır değerler içine çekilmesini ve tüm risklerin kontrol altına alınarak sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için gerekli şartları kapsar. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak isteyen her kuruluşa uygulana bilir.İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sonucu güvenli bir iş ortamı oluşur ve başarımızın belirleyicisi olan çalışanlarımızda motivasyonu artırır. Acil hallerde, kaza, deprem, yangın, sel, fırtına vb. karşı hazırlıklı olunarak ve gerekleri yerine getirilmiş olur.

Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu

Bu standardın genel amacı çevrenin kirlenmesini önlemek ve korunmasını desteklemek yolu ile atıkları azaltmaya, yok etmeye yöneliktir. Bu standardı benimseyen bir firma çevre ile ilgili taahütlerini gerçekleştirmek için çevre korumaya yönelik politika oluşturur ,amaçlarını ve hedeflerini belirler ve süreçlerini oluşturarak bu standart’ın şartlarına uyumunu gösterir gerekleri yerine getirir. Standart, firmanın çevre boyutlarının yönetilmesinde rehberlik eder ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistematiği sağlar.

Entegre Yönetim Sistemi Kurulumu

Kuruluş, Kendisi için vazgeçilmez kriter Kalite‘ye verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile, Çevre ye karşı duyduğu sorumluluğun göstergesi olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bütün sistemlerin başarısının belirleyicisi insana verdiği değeri ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ile göstermek isterse, hepsini bir çatı altında entegre ederek toplayabilir ve yönetebilir.Kuruluş bu sistemleri bütünsel bir yapı altında toplar ve Bu standartların gereklerini ortak dokümantasyon ile sağlandığı bir yönetim sistemi oluşturabilir ve şartları sağlayabilir. Bu üç sistemi birleştirerek daha etkin bir sistem kurar ve yönetir. Maksimaks Eğitim Danışmanlık Koçluk, Yönetim Sistemlerinin müstakil veya entegre olarak kurulmasında size rehberlik eder.
ISO 9001, ISO 14001,ISO 18001 ve Entegre yönetim sistemleri kurulumu konularında danışmanlık, kuruluş adına 3.taraf olarak Tedarikçi denetimleri, kuruluş iç denetimleri,bağımsız denetim ve kuruluş içi eğitim programlarıyla destek olur.
 


© 2007-2008 Maksimaks Eğitim-Danışmanlık-Denetim Mühendislik Hizmetleri Her Hakki Saklidir. Web Tasarımı: Teknet Tasarım Bugün :60 IP Adresiniz | 3.80.60.248