Kurumsal Koçluk


Kurumsal başarının temelinde etkin çalışan yönetim sistemleri yatmaktadır.Bu nedenle yetkin bir Yönetim Sistemleri Temsilcinin önemi artmaktadır.Yönetim Sistem Temsilcinizin daha başarılı olması kurumsal başarınızı artıracaktır.Bu nedenle Yönetim sistemleri standartlarının gereklerini, müşteriyi,rakipleri,süreçleri doğru algılayan ve yöneten bir Temsilci yönünde gelişmek için koçluk desteği en iyi çözümdür.Yönetim sistemleri koçu desteği alarak, kurumunuzu üstün performans seviyesine ulaştıra bilirsiniz. Yetkin bir Yönetim sistemleri temsilci yetiştirmek,mevcut sistemlerinizin ,etkin çalıştırılması ve geliştirilmesi için koçluk hizmeti alınız.

Kuruluşun bulunduğu durum ile ulaşmak istediği durumun net olarak belirlenmesi ile kaynakların daha etkin, verimli ve odaklanmış olarak kullanılması, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak, kuruluşta çalışanlarının, organizasyonun bütününü görmelerini, yaptıkları spesifik iş ile sisteme nasıl fayda sağlayabileceklerini anlamalarını sağlamak.Çalışanların, sadece  verilen işi yapmak, karşılarına çıkan sorunlara tepki vermek yerine, aktif olarak sisteme katılan ve fayda üreten çalışanlar haline gelmelerini sağlamak.Lider ve yöneticilerin yapısal çözümleme ve değişim planı yapabilmeleri sitemin önündeki   gelişim nerede tıkandığını anlamaları ve çözmeleri mümkün olur.

Günümüzün rekabete dayalı iş ortamında kurumsal koçunuzun olması, artık bir lüks değil, gereksinim olmuştur. İşinizin kurumsal, teknik,  yönetsel ve diğer gereklerini, fark etmekte yetersiz kalabilirsiniz. Son 15-20 yıl içinde, geçen 100 yıl içinde olduğundan çok daha fazla bilgi artışı, gelişimi ve dağılımı olmuştur. Bilgi, üründen daha değerli hale gelmiştir. Bütün bu değişim ve gelişimlere paralel olarak, kurumların ulaşmak istedikleri vizyon ile aynı doğrultuda değişimi doğru planlayarak doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmaları kurumsal koç ile daha kolay ve mümkün olabilmektedir. Koçluk süreci bu aşamaları içine alacak şekilde tasarlanır.

Doğru eylem adımları doğru planlar gerektirir. Koçluk hizmeti sunduğumuz kurumlarda,  bu kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarını sağlıyoruz. Vizyonunuz doğrultusunda,kurumsal değişim ve gelişme paralel, kurum kültürüne kimliğini oluşturmak, değer ve ilkelerin kurumunuzda hayat kazanması, bilinçli çalışan ve kurumsal başarı için temel oluşturmaktadır.
Kurumun sürekliliğinin sağlanması, karlılığının artırılması temelinde, kalıcı gelişme için şu gereklerin üzerinde öncelikle duruyoruz. Doğru vizyon, amaç, hedefler ve eylem adımları içeren, stratejik aksiyon planları. Doğru yapılandırılmış  koçluk süreçleri, kritik ve anahtar sonuçları oluşturan, doğru karaların alınması. Belirlenen strateji ve süreçleri destekleyen doğru zihniyet ve davranışların değişimin oluşması, doğru uygulama adımları ile başarmanın mümkün olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.

Maksimaks ,  Kurumsal koçluk kapsamında, lider koçluğu, yönetici koçluğu, kurum içi koç yetiştirilmesi, etkin ekip olma  koçluğu, satış koçluğu, performans koçluğu, sistem koçluğu yapılan ihtiyaç analizinde bir gereklilik olarak belirmesi durumunda, arzu edilirse bu hizmetler karşılıklı görüşerek netleştirilir ve kurumunuza sunulabilir.

Aşağıdaki başlıklar, kurumsal koçluk kapsamında ışık tutulan bazı alanlardır.

check Liderlik becerilerinin geliştirilmesi
check Yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi
check İletişim becerilerinin geliştirilmesi
check Kurumsal ilişki sorunlarının azaltılması
check Çalışan moral ve motivasyonunun yükseltilmesi
check Çalışanlarda aidiyet duygusu oluşturulması
check Vizyon entegrasyonunun sağlanması
check Pozitif düşünme becerisinin geliştirilmesi
check İş-aile uyum ve dengesinin sağlanması
check İşyerinde yaşanan duygusal sorunları yönetilmesi
check Çalışanın işe kendini verme seviyesinin yükseltilmesi
check Kurumsal ve kişisel sorun çözme becerisinin geliştirilmesi
check Astlarla işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması
check Çalışanın işinden ve kurumdan sağladığı tatminin artırılması
check Gelecek kaygısı, güvensizlik, engellenmişlik, sorunları ile baş etme
check Pozitif kurum kültürü oluşturma ve çalışanlar tarafından algılanması
check Çalışan işinden kurumundan yöneticilerinden memnuniyetini arttırması
check Personel değişim oranlarında azalmanın sağlanması
check Baskı altında verimli çalışma, çatışma çözme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
check Davranışlarımızı ve iletişim tarzımızı ekip çalışmasına uygun hale getirilmesi ve etkin ekip çalışmanın sağlanması

 

KURUMSAL KOÇLUĞUN KURUMA FAYDALARI NELERDİR ?

Yöneticilerin ve çalışanların sorumluluk bilinci gelişirken ast, üst iletişim kalitesi artıyor. Şirket içi iletişim kuvvetleniyor; ast üst arasındaki kopukluklar azalıyor. Çalışanlar işi sahipleniyor.Yapılan işin kalitesi artıyor. Problemler ve çatışmalar en aza indiriliyor ve hatta oluşmadan engelleniyor. Çatışmaların çözümüne giden kaynaklar (zaman, para….) verimliği artırıcı konulara ayrılmış oluyor. Çalışanların hedef ve stratejilerin netleşmesi ve bunlara odaklanmaları sağlanıyor. Kendilerini geliştirmeleri konusunda itici bir güç oluşuyor. Yöneticilerin ve çalışanların yetkinlikleri ve motivasyonları artıyor.

Geribildirim süreciyle
çalışanlar kendilerini tanıyor.Zayıf yönlerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinç gelişiyor.Performans ve davranış sorunları tanımlanıyor ve gideriliyor.Çalışanların kuruma bağlılığı artıyor. Potansiyeli yüksek çalışanları kurumda tutmak kolaylaşıyor. Çalışanların gelişimi hem gelir artırıcı hem de maliyet düşürücü etki yaratırken, bütün bu faydaların sonucu kurumun performansı artıyor.Liderin ve/veya yöneticilerin, kurumsal koç-Yönetici koçu ile çalışma bilinci  göstermesi  ve destek alamsı, kendi ve organizasyonu için alabileceği en  doğru kararlardan birisidir. Başta kendisine, kurumuna  ve sektörüne katkısı potansiyeli ölçüsünde hızla artar, bunların yanı sıra,

 • Kurumsal, profesyonel ve kişisel hedeflerini entegre ederler
 • Koçun tuttuğu ayna sayesine kendilerini daha net tanır ve özeleştiri yapabilirler
 • Kişisel inanç ve zihinsel sınırlamalarının bilincine varıp bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenirler.
 • Astlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar.
 • Karar verme ve uygulama becerileri gelişir
 • İletişim becerileri gelişir
 • Esnek bir yönetim tarzı kazanırlar
 • Etkili geribildirim becerisi edinirler
 • Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili yönetebilirler
 • Düzenli olarak kendilerini sorgulayarak, disiplinli bir gelişme rotası kazanırlar
 • Güçlü ve zayıf yönlerini fark ederler
 • Bilinçli seçimler yapmayı ve yaptıkları tercihlerin ve kararların sonuçlarını deneyimler.
 • Kurumsal bilinç gelişiminin inşasında, hedeflere ulaşmak için gerekli değişim ve dönüşümün sağlanmasında rehberlik eder ve destek olur.
 • Modern Dünya’da dönemsel veya sürekli olarak yetkin bir koçtan koçluk alarak kendini ve işini geliştiren yüzbinlerce insan vardır.

Kurumsal bilinç gelişiminin inşasında, hedeflere ulaşmak için gerekli değişim ve dönüşümün sağlanmasında rehberlik eder ve destek olur. Modern Dünya’da dönemsel veya sürekli olarak yetkin bir koçtan koçluk alarak kendini ve işini geliştiren yüzbinlerce insan vardır.

 


© 2007-2008 Maksimaks Eğitim-Danışmanlık-Denetim Mühendislik Hizmetleri Her Hakki Saklidir. Web Tasarımı: Teknet Tasarım Bugün :53 IP Adresiniz | 3.80.60.248